Calluna - Ogrodnictwo Krzyżyński

Przykład zdjęcia z opisem!

Aktualności

W związku z napływającymi informacjami odnośnie namnożenia wrzosów ( Calluna vulgaris) Beauty Ladies i (Calluna vulgaris) Dark Beauty bez zezwolenia, wspólnie z hodowcą tych odmian podjeliśmy decyzję o jednorazowym zalegalizowaniu w roku 2013 wszystkich wyprodukowanych bez zezwolenia sadzonek wrzosów Beauty Ladies i Dark Beauty. Proszę zatem osoby zainteresowane o kontakt z naszą firmą. Po zadeklarowanej ilości posiadanego materiału zostanie przygotowana umowa licencyjna i naliczona licencja w wysokości 0,025 euro za każdą sztukę. Dopiero wówczas wrzosy (Calluna vulgaris ) Beauty Ladies i (Calluna vulgaris) Dark Beauty w postaci finalnego produktu będą mógły być wprowadzone na rynek.

Zaznaczamy, że jest to jednorazowa szansa na zalegalizowanie posiadanego w chwili obecnej materiału (Calluna vulgaris) Beauty Ladies i (Calluna vulgaris ) Dark Beauty.